Skip to content
 

Ako (a načo) čítať volebné programy strán

Keďže sa blížia voľby, rozhodli sme sa venovať 8-stranovú prílohu februárového čísla DOBREJ ŠKOLY volebným programom vybraných politických strán a hnutí. Neprinášame ich celé texty, iba pasáže pojednávajúce o regionálnom školstve. Hoci jazyk volebných programov je zväčša strohý a nudný,  samotné prezentované názory a navrhované opatrenia rozhodne nepostrádajú pestrosť a zaujímavosť. Kto ich vydrží čítať, bude určite odmenený istou dávkou vzrušenia (možno až rozčúlenia).

Ako tie texty čítať? Určite nie prvoplánovo. Sľuby strán samozrejme nemožno brať doslovne. Už aj preto nie, že v demokraciách väčšinou vládnu koalície, takže jednotlivé strany nemôžu garantovať splnenie svojich zámerov – všetko závisí od koaličnej dohody. Napriek tomu môže pozorné čítanie týchto textov naznačiť mnohé o odbornej pripravenosti jednotlivých strán prevziať do rúk správu vecí verejných.

Rozsah a detailnosť rozpracovania pasáže o školstve čosi vypovedá o dôležitosti, ktorú strana pripisuje vzdelávaniu. Prezrádza čosi aj o odbornom zázemí, ktoré má strana v tejto problematike k dispozícii – ak má strana k dispozícii odborníkov, ktorí problematiku školstva dlhodobo sledujú, vedia do programu dodať viac než len zopár všeobecných viet.

Všímajte si tiež šírku záberu: školstvo netvoria iba základné a stredné školy, ale aj predškolské zariadenia, špeciálne školy, sú tu problémy financovania, neštátnych zriaďovateľov, prijímacích skúšok, učebníc, vzdelávacích programov, inšpekcie, kariérneho rastu učiteľov atď. Pokrýva program strany problematiku v dostatočnej šírke?

Obsahuje program aj nejaké špecifické myšlienky, alebo ide iba o všeobecné frázy a „verbálnu vatu”? Zostáva program iba na manažérskej úrovni (súpis konkrétnych operatívnych opatrení) alebo ponúka aj systémový pohľad a formuluje aj všeobecnejšiu, dlhodobejšiu koncepciu? Sľubuje strana iba to, o čom predpokladá, že to chcú voliči počuť, alebo má odvahu navrhovať aj dôležité, no možno nepopulárne opatrenia? Aký je jazyk dokumentu a jeho štylistická úroveň? Budí dojem, že mu bola venovaná náležitá pozornosť, alebo prezrádza, že bol narýchlo zosmolený nadránom po dlhej únavnej schôdzi?

Čítajte teda pozorne, no najmä: voľte pozorne! Ide o veľa!

Vladimír BURJAN

Leave a Reply