Skip to content
 

Jednou vetou (6.) – ďalšie aforizmy o školstve

 • Keď mohol byť Komenský učiteľom národov, nemôže byť problém zvládnuť 30 žiakov.
 • Najlepšie známky z odpovedí pred tabuľou majú žiaci s najlepším sluchom.
 • Najväčší zážitok z exkurzie do divadla: žiaci zistili, že za našepkávanie môže byť človek platený.
 • Jediná kola, ktorú mladí nemajú radi, je š-kola.
 • Iba dve skupiny ľudí sa tešia na svoju poslednú hodinu: učitelia a žiaci.
 • Učiteľ si myslí, že žiakovi to myslí, kedy si učiteľ zmyslí.
 • Učitelia by mali čítať aj iné knihy ako triedne.
 • Problémom našich škôl nie je málo softvéru, ale veľa nudy.
 • Správny učiteľ neukazuje žiakom správny smer.

Dobre mienené rady žiakom:

 • Kto chodí za školu, býva po škole.
 • Kto neopakuje učivo, opakuje ročník.
 • Tímová práca je dôležitá, ale počas písomiek ju netrénujte.
 • Keď sa vás učiteľ niečo pýta, nereagujte slovami “dobrá otázka!”
 • Komu ide o známky, píše si poznámky a nemá hlúpe poznámky.
 • Slovo “stužková” je od “stuha”, nie od “stuhnúť”!
 • Na maturite sa dá opísať všetko, okrem pocitu, keď ju máš konečne za sebou.
 • Kto nebude vedieť praktickú otázku, teoreticky môže zmaturovať, ale kto nebude vedieť teóriu, je prakticky bez šance.

Predchádzajúce diely:
Jednou vetou (5.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (4.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (3.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (2.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou – aforizmy o škole

Vladimír BURJAN

Leave a Reply