Skip to content
 

Jednou vetou (5.) – ďalšie aforizmy o školstve

 • Pedagogický problém dneška: vysvetliť učivo tak, aby výklad nebol dlhší ako esemeska.
 • Bustu Komenského nájdete v každej škole, ale jeho myšlienky iba v niektorých.
 • Štatistický paradox: každý rodič si myslí, že má nadpriemerne šikovné dieťa.
 • Niektorí žiaci by mali mať na vysvedčení uvedené „prespal“ namiesto „prospel“.
 • Keby sa zabitie záujmu tiež považovalo za vraždu, niektorí učitelia by boli masovými vrahmi.
 • Žiaci by mali mať počas písomiek otvorené hlavy a zatvorené zošity, nie naopak.
 • Tzv. problémové vyučovanie nemožno realizovať tam, kde je celé vyučovanie problémové.
 • Typický osud učiteľa: najskôr zahorí, potom párkrát pohorí a nakoniec vyhorí.
 • Aj žiaci, ktorí nejavia známky záujmu, javia záujem o známky.
 • Učiteľ je vo výhode – môže nechať žiaka po škole. Po čom môžu nechať dieťa rodičia?

Z pedagogickej encyklopédie:

 • Reparát = posledná učiteľova šanca dokázať, že predtým sa mýlil.
 • Skúsený pedagóg = učiteľ, ktorý vie, na čo sa môže pýtať žiaka, ak mu chce dať jednotku.
 • Upevňovanie učiva = najlepší spôsob, ako oslabiť záujem žiakov.
 • Vybrané slová = slová, pri ktorých si môžeme vybrať, či napíšeme i alebo y.

 

Predchádzajúce diely:
Jednou vetou – aforizmy o škole
Jednou vetou (2.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (3.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (4.) – ďalšie aforizmy o škole

Vladimír BURJAN

2 Comments

 1. Steinanna says:

  Veľmi pekné, odporúčam aj svojím kolegom a kolegyniam. Aforizmy 4. mi nejdu otvoriť, stále mi odkazuje na 3. 🙂

Leave a Reply