Skip to content
 

Radšej vôbec, ako zle

Dovolím si výrok A. Diesterwega z predošlej úvahy (“nesprávne vedomosti sú horšie ako nevedomosť“) mierne parafrázovať: „negatívny vzťah k nejakému predmetu (či oblasti ľudského poznania) je horší ako žiadny”. Tomu hlboko verím a odporúčam, aby to mali všetci autori školského kurikula napísané nad posteľou. V škole totiž páchame nenapraviteľné škody tým, že sa niektoré témy snažíme učiť priskoro alebo nevhodnou (príliš teoretickou, náročnou, odťažitou, nudnou) formou. Väčšina žiakov také učivo prirodzene nezvládne. Tým však problém nekončí. Ešte horšie je, že si do života odnášajú celkom skreslenú predstavu o tom, čo je to kvalitná literatúra, poézia, klasická hudba, dejepis, chémia atď. Môže potom trvať celé desaťročia, kým pri nejakej vhodnej príležitosti pre seba objavia, že sú to vlastne úžasne zaujímavé a vzrušujúce oblasti, ktoré nás môžu napĺňať. A to je veľká škoda…

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, január 2011)

Leave a Reply