Skip to content
 

Užitočné omyly

Nemecký pedagóg Adolf Diesterweg (1790 – 1866) povedal, že „nesprávne vedomosti sú horšie ako nevedomosť”. Vo všeobecnosti s ním možno súhlasiť, no história poskytuje aj zaujímavé „protipríklady”. Napríklad Krištof Kolumbus na základe chybných výpočtov dospel k záveru, že plavba z Kanárskych ostrovov do Japonska by mala merať „iba” 3 700 kilometrov. Len vďaka tejto nesprávnej vedomosti sa vydal na svoju slávnu objavnú plavbu. Keby nebol mal o vzdialenosti Ázie žiadne vedomosti, alebo keby bol poznal správny údaj (19 600 km), určite by nebol vyplával. Žiadna loď totiž v tej dobe nedokázala odviezť množstvo potravy potrebné na prekonanie takej dlhej cesty.

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, január 2011)

Leave a Reply