Skip to content
 

Vzdelanie ako komodita

Po čase som zasa narazil na domáci článok o školstve, ktorý ma zaujal. Pochádza od Š. Porubského (UMB) a vyšiel v Pedagogických rozhľadoch 1/2010. Názov Edukačné doktríny a kríza súčasnej školy pôsobí trochu odstrašujúco, ale prezentované myšlienky určite stoja za zamyslenie. Tu je jedna z nich: „Vzdelanie je stále viac vnímané ako komodita, ktorá sa za určitú cenu dá predať na trhu práce. Preto je skôr spoločenský záujem o certifikovanú kvalifikovanosť, než o vzdelanie ako ľudskú hodnotu. K tomu smerujú aj samotné školy vo svojom (politicky podporovanom) úsilí o špecifickú profiláciu. Tým vlastne sami unikajú od myšlienky vzdelania ako hodnoty smerom k myšlienke kvalifikácie ako komodity.“ Presne povedané! Je to tak a je to zle.

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, október 2010)

Leave a Reply