Skip to content
 

Spoľahliví otroci

Slovo pedagóg pochádza z gréckeho παιδαγωγός (paidagógós). Toto označenie patrilo v starovekom Grécku najspoľahlivejším otrokom, ktorých úlohou bolo strážiť správanie a chrániť morálku mladých chlapcov z bohatých rodín. Kým mladíci nedospeli, nesmeli bez svojho paidagóga opustiť dom. Ten ich vonku (napríklad po ceste do školy a zo školy) chránil pred kontaktom s hétérami (prostitútkami) a pred inými „nežiadúcimi” životnými skúsenosťami.

Doby sa našťastie v mnohom zmenili: dnes už sa pedagógovia venujú aj dievčatám a deťom z chudobných rodín a ich úlohou už nie je iba strážiť. Nemôžem sa však ubrániť dojmu, že štát sa na nich stále pozerá tak trochu ako na „spoľahlivých otrokov”.

Leave a Reply