Skip to content
 

Jednou vetou (4.) – ďalšie aforizmy o škole

 • Aktívni žiaci sú dôležitejší ako interaktívne tabule.
 • Prečo chodia do školy učitelia je jasné – sú za to platení. Ale prečo tam chodia žiaci?
 • Učitelia bez zmyslu pre humor sú žiakom na smiech.
 • Mnoho rodičov platí svojim deťom doučovanie, hoci tie by viac potrebovali dovýchovu.
 • Pre mnohých žiakov je škola zábavným filmom, ktorý je každých 10 minút prerušený nudnou 45-minútovou reklamou na nejakú vednú disciplínu.
 • Učitelia by si nedovolili „sedieť“ na žiakoch, keby za to išli sedieť.
 • Osudný pokus: pri preberaní elektriny preskočila medzi fyzikárom a žiačkou iskra.
 • Po poslednej reforme školstvo dlho nebude vo forme.
 • Komenský radil „Názorne!“, niektorí učitelia sa však riadia heslom „Názor? Nie!“
 • Príklady priťahujú (teda okrem tých matematických).
 • Máme dosť učiteľov fyziky, chémie, dejepisu, ale málo učiteľov detí.
 • Didaktici matematiky sa nevedia dohodnúť, či je lepšie, ak žiaci najskôr nepochopia desatinné čísla a až potom nepochopia zlomky, alebo naopak.
 • Mnohí žiaci si myslia, že slovo „maturity“ vzniklo z „mať u riti“.
 • Smutný údel učiteľa: ťažko zháňa ručiteľa.
 • Varovanie ministrovi: učitelia sú ochotní znášať svoje nízke platy ľubovoľne dlho, ale ani o sekundu dlhšie!

 Predchádzajúce diely:
Jednou vetou – aforizmy o škole
Jednou vetou (2.) – ďalšie aforizmy o škole
Jednou vetou (3.) – ďalšie aforizmy o škole

Vladimír BURJAN

Leave a Reply