Skip to content
 

Krátka správa o tretej návšteve Hurbanova

Prvýkrát som Hurbanovo navštívil ako žiak ZŠ a člen astronomického krúžku. V tom čase som túžil byť astronómom, takže exkurzia do tamojšej hvezdárne bola pre mňa veľkým zážitkom. Druhýkrát som sa v Hurbanove ocitol ako stredoškolák a člen oddielu vysokohorskej turistiky. Privyrábali sme si výškovými prácami a Hurbanovčanom sme natreli strechu kostola.

Tretíkrát som do Hurbanova prišiel pred týždňom. Marta Kluvancová, zástupkyňa riaditeľa na tamojšej SPŠ stavebnej, nadšená a mimoriadne aktívna učiteľka, zorganizovala Druhú regionálnu konferenciu moderných učiteľov, na ktorej som mal možnosť a česť vystúpiť. Bol utorok po Veľkej noci, boli prázdniny (!), a predsa okolo 50 učiteľov zo širokého okolia celý deň so záujmom počúvalo kolegov, ktorí sa ochotne delili o svoje nápady a skúsenosti. Aj keď im za to nehrozili žiadne kredity.

Priznám sa, že niekedy na mňa dolieha únava a skepsa z našich nerozumných politikov, absurdných zákonov, neschopných štátnych inštitúcií, nekompetentných úradníkov a ťažkopádneho systému, ktorý sa zubami-nechtami bráni akejkoľvek zmene. Ale stačí pár hodín medzi učiteľmi, akých som stretol v Hurbanove, a znovu dokážem veriť, že zmena k lepšiemu je možná. Vďaka, kolegovia, za to, čo robíte!

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, máj 2011)

Leave a Reply