Skip to content
 

Byrokrati všetkých krajín, straťte sa!

Možno ste už počuli o projekte Európa 2020, ktorý vytyčuje strategické ciele Európskej únie v rôznych oblastiach do roku 2020. Ak nie, nič sa nedeje. Nemusíte ľutovať. Ak by ste si predsa len chceli urobiť predstavu o spôsobe uvažovania lídrov Európy, ponúkam vám malú ukážku z oblasti vzdelávania.

Ministri pre vzdelávanie Európskej únie sa dohodli na piatich cieľoch výkonnosti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré by sa mali (v rámci celej Európy) dosiahnuť do roku 2020. Tu sú:

 1. podiel osôb s neukončeným vzdelaním a nedokončenou odbornou prípravou (predčasným odchodom zo vzdelávania) by nemal presiahnuť 10 % (súčasný podiel je 14,4 %),
 2. aspoň 95 % detí vo veku medzi 4. rokom a začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky by sa malo zúčastniť predškolského vzdelávania (súčasný stav je 92,3 % detí), 
 3. podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním by mal byť prinajmenšom 40 % (súčasný podiel je 32,3 %),
 4. podiel 15-ročných detí, ktoré majú nedostatočné schopnosti v oblasti porozumenia v čítaní, matematike a v prírodných vedách, by nemal dosiahnuť viac ako 15 % (súčasný podiel je asi 20 % v každej z týchto oblastí),
 5. v priemere aspoň 15 % dospelých vo veku 25 – 64 rokov by sa malo zúčastňovať na celoživotnom vzdelávaní (súčasný podiel je 9,3 %).

Neviem ako vám, ale mne po prečítaní týchto cieľov doslova nabehla husia koža. To si vážne niekto v Bruseli myslí, že dosiahutie týchto cieľov čomukoľvek pomôže? Že vďaka nim budeme mať kvalitnejšie školstvo? Vzdelanejších ľudí? Šťastnejší život? Nemôžem sa ubrániť dojmu, že dlhodobé ciele európskej vzdelávacej politiky vznikajú tak, že sa zistia súčasné hodnoty nejakých ukazovateľov a následne sa zaokrúhlia na najbližšie „okrúhle“ číslo smerom nahor alebo nadol.

Dovoľte mi malú analógiu. Ak vo výrobni žiaroviek zistia, že na výstupe majú 5,7 % žiaroviek chybných, je rozumné stanoviť si cieľ znížiť percento nepodarkov povedzme pod 3 %. To chápem. Ale ľudia predsa nie sú žiarovky. Som hlboko presvedčený, že západné školské systémy (vrátane toho nášho) stoja pred zásadnými kvalitatívnymi problémami, ktorých riešenie nie je možné dosiahnuť (ba ani sa k nemu približovať!) drobnými zmenami nejakých kvantitatívnych ukazovateľov. Inak povedané: v situácii, kedy hromadne prestáva byť na trhu záujem o žiarovky, je cieľ znížiť chybovosť vo výrobe pod 3 % celkom irelevantný a podnik nezachráni.

Ak by som mal na chvíľu prijať spôsob uvažovania euroúradníkov a od života odtrhnutých „sociálnych inžinierov“, ktorí vyprodukovali vyššie uvedených päť cieľov, prihováral by som sa za to, aby sme si pre naše školstvo stanovili celkom iných päť kvantitatívnych cieľov:

 1. podiel učiva, ktoré žiaci vnímajú ako užitočné a zmysluplné, by mal byť aspoň 80 % (súčasný podiel je 40 %),
 2. podiel dôležitých vecí, o ktorých rozhodujú školy, učitelia, žiaci, rodičia a miestne komunity, by mal byť aspoň 70 % (súčasný podiel je 30 %),
 3. podiel škôl, ktoré sú na svoju činnosť primerane materiálne vybavené (objekt a areál školy, učebne, laboratóriá, výpočtová technika, rýchly internet, učebnice, pomôcky, kopírky, knižnica…) by mal byť aspoň 80 % (súčasný podiel je 20 %),
 4. podiel učiteľov, ktorí majú radi svoju prácu a sú na ňu dobre odborne pripravení, by mal byť prinajmenšom 90 % (súčasný podiel je 60 %),
 5. podiel dobrých učiteľov, ktorí sú za svoju prácu primerane finančne odmenení, by mal byť 100 % (súčasný podiel je 0 %).

Poznámka: Údaje uvádzané v zátvorkách sú subjektívne odhady. S výnimkou posledného, ktorý je úplne presný.

Vladimír BURJAN

6 Comments

 1. Veru tak – Bŕŕŕŕŕŕŕŕŕ! Aj mňa to poriadne schladilo…

 2. Viera Blahova says:

  Vlado, netreba ísť do Európy, stačí sa pozrieť na našu slovenskú najnovšiu koncepciu regionálneho školstva.

  • Alexander Kapraľ says:

   konkrétne 1.2 Medzinárodný kontext

  • Huzvak says:

   Neviem či ste to Vy, kto reagoval vo videu, kde pán Mojžiš kritizoval ten projekt Planéta vedomosti, čo ste sa ho tam snažili tak drzo sfúknuť že je Váš kamarát ale do učenia sa nerozumie (ponížili ste ale len samu seba). Ale ak ano, tak by som popremýšľal aj sam nad sebou a to by mal spraviť každý jeden pedagóg. Lebo ten bod 4 a subjektívny názor že 60%, tak podľa mňa je to možno 20%. Ak ste to neboli Vy, tak prepáčte, ale zvyšok platí.

 3. Ano, poznam, cital som. Velke sklamanie…

Leave a Reply