Skip to content
 

Jednou vetou (2.) – ďalšie aforizmy o škole

Prvá várka mojich školských aforizmov sa stretla s celkom priaznivým ohlasom, tak vám ponúkam zopár ďalších:

 • Dilema dnešného učiteľa: „Ak ho nechám prepadnúť, nechá ma prepadnúť…“
 • Mnohí učitelia ešte stále namiesto IKT používajú Iba Klasickú Tabuľu.
 • Medzipredmetové vzťahy v praxi: na matematike si žiaci vymýšľajú jedna báseň a na slovenčine tárajú dve na tri.
 • Informatika je jediný predmet, na ktorom by učitelia mali používať príkazy.
 • Učiteľ chémie názorne vysvetlil učivo metódou pokus – pokus, no žiaci aj tak odpovedali metódou pokus – omyl.
 • Najväčší problém učiteľa fyziky: nájsť akciu, ktorá by vyvolala reakciu.
 • Povzdych zemepisára: viac ako vrstevnice ich zaujímajú vrstovníčky!
 • Keď majú žiaci vysvetliť princíp zvuku, zvyčajne sú ticho.
 • Keď si žiačka vyžrebovala otázku „svetlo“, zatmelo sa jej pred očami.
 • Žiak mal povedať Pytagorovu vetu, no nedostal zo seba ani Pytagorovo slovo.
 • Odpoveď žiačky o elektrine: najskôr bolo cítiť napätie, potom kládla odpor a napokon jej tiekli slzy prúdom.
 • Niektorí maturanti predviedli, že vedia plynule mlčať dvoma cudzími jazykmi.
 • Ešteže na konci hodiny zvoní, inak by niektorí žiaci prespali aj prestávku. 

Vladimír Burjan

One Comment

 1. Mata says:

  Uzasne slovne hry, ktore vystizne opisuju skolsku realitu!

  Vdaka p. Burjan, aj za vase inspirativne clanky / uvahy.

Leave a Reply