Skip to content
 

Čím ministrom by mal byť minister školstva?

Keby chcel niekto vedieť, čoho je Eugen Jurzyca ministrom, odpoveď by bola jednoduchá: školstva, vedy, výskumu a športu. Položili ste si však niekedy otázku, čím ministrom by mal byť?

Mnohí učitelia vnímajú ministra školstva ako svojho človeka, teda ako ministra učiteľov, resp. zamestnancov rezortu školstva. Pozerajú sa na neho ako na svojho „predáka“ a očakávajú od neho, že ich bude podporovať, chrániť a bojovať za ich záujmy vo vláde a v spoločnosti. (Nie je to špecifikum školstva – rovnaký prístup očakávajú od ministra zdravotníctva lekári či zdravotné sestry.) Touto optikou potom posudzujú ministrove kroky: keď urobí niečo, čo sa učiteľom nepáči alebo čo ide zdanlivo proti ich záujmom, kritizujú ho a stáva sa v ich očiach „odrodilcom“ a zlým ministrom. (Spomeňte si na búrku hnevu, ktorá sa zniesla na hlavu prvého porevolučného ministra školstva Ladislava Kováča, ktorý sa na adresu učiteľov vyjadril, že niektorí sa v predošlom režime správali ako mäkkýše bez chrbtovej kosti. Pritom jeho snahou bolo iniciovať v zborovniach istú sebareflexiu a dôležitý „očistný“ proces.)

Existuje však aj iný pohľad, a síce ten, že minister školstva by mal byť ministrom občanov. Občania platia dane, za ktoré sa štát zaväzuje poskytovať ich deťom vzdelanie na istej úrovni. Minister by mal byť tou osobou, ktorá zo strany štátu garantuje, že občania dostanú to, za čo si platia, a to v najvyššej možnej kvalite. Ak má minister plniť takto definovanú úlohu, musí mať možnosť a odvahu robiť akékoľvek potrebné opatrenia, vrátane takých, ktoré idú proti niektorým inštitúciám či zamestnancom rezortu školstva. Ak si skvalitnenie vzdelávania vyžaduje zvýšiť učiteľom platy, znížiť úväzky, zlepšiť podmienky na prácu či poskytnúť možnosti ďalšieho vzdelávania, mal by to, samozrejme, presadzovať. Ak by však bolo rozumné zrušiť niektoré typy škôl či študijných odborov, aj to by mal minister zabezpečiť. A ak by sa ukazovalo potrebné zvýšiť nároky na kvalitu práce učiteľov, aj v tom smere by mal robiť príslušné opatrenia. Tí učitelia, ktorí ministra vnímajú ako svojho predáka a lobistu vo vláde, budú podobné kroky kritizovať a odsudzovať. Avšak ministra, ktorý chápe svoju funkciu ako službu občanom krajiny, by to nemalo odradiť či zastaviť. Učitelia majú svojho odborového predáka, ktorý, na rozdiel od ministra, môže vždy a za každých okolností nekompromisne presadzovať záujmy tejto profesijnej skupiny (a to aj bez ohľadu na zvyšok spoločnosti). Ministri školstva by však svoje poslanie mali vnímať o čosi širšie.

Vladimír Burjan

Leave a Reply