Skip to content
 

Päť rozdielov medzi angličtinou a ruštinou

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej angličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa: 1. O povinnej ruštine rozhodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami. 2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným, resp. praktickým. 3. Ruština bola pre väčšinu žiakov nepotrebným, neužitočným jazykom – ovládanie angličtiny bude pre väčšinu žiakov veľkým prínosom. 4. K ruštine mala väčšina mladých ľudí negatívny vzťah – k angličtine má veľa žiakov pozitívny vzťah (je to jazyk modernej hudby, počítačov, internetu, hier, filmov…). 5. Ruština sa pred povinným zavedením na našich školách takmer neučila – angličtina sa už dnes učí na väčšine škôl. Takže pre mňa majú povinná ruština a povinná angličtina spoločné asi toľko ako slepé črevo a slepý náboj.

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, november 2010)

Leave a Reply