Skip to content
Archive of posts filed under the Úvahy po zvonení category.

Pár viet proti učebniciam

O tom, či a ako by sa mali v škole využívať učebnice, už bolo popísaného veľa papiera. Názory sa rôznia. Pre niektorých učiteľov je učebnica nutnou súčasťou vyučovania, iní ju neotvoria, ako je rok dlhý a uprednostňujú využívanie vlastných materiá­lov (najmä na SŠ). Priznám sa, že ani ja nie som veľkým fanúšikom prílišného používania učebníc […]

Odpovedaj celou vetou!

Niektorí učitelia vyžadujú od žiakov, aby odpovedali celou vetou. Tak napríklad na otázku: „Koľko uhlopriečok má pravidelný šesťuholník?” žiak nesmie odpovedať: „Deväť,” ale musí zarecitovať: „Pravidelný šesťuholník má deväť uhlopriečok.” Neviem kto, kedy a prečo vymyslel túto „didaktickú” požiadavku, ale podľa mňa je to nezmysel, ktorý žiakov vedie k tomu, aby bez rozmyslu papagájovali slová […]

Beethoven a násobilka

Ludwiga van Beethovena pozná každý civilizovaný obyvateľ tejto planéty. Tak si predstavte, že tento geniálny umelec, ktorý dokázal v stave úplnej hluchoty komponovať veľkolepé symfónie, nevedel násobiť. Naozaj nevedel. Čítal bez problémov, ale s číslami sa veľmi nepriatelil. Pýtam sa: ovplyvnilo to nejako vážne jeho život? Nič tomu nenasvedčuje. (Kiež by sme my, čo vieme násobiť, dokázali […]

Špeciálne potreby má každý žiak

Nedávno som bol požiadaný o vystúpenie na workshope o inkluzívnom vzdelávaní. Pri tej príležitosti som si uvedomil, že bežne používaný pojem žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navodzuje mylnú predstavu, že existuje istá (pomerne malá) skupina žiakov, ktorí majú akési špecifické potreby v oblasti vzdelávania. Som presvedčený, že ich má každý jeden žiak. Naša škola však tento […]

Stromy, reťaze a školy

V Stupave sa nedávno konala konferencia o spolupráci štátu a občianskej spoločnosti. V jednej z panelových diskusií som zastupoval „občanov” (štát zastupoval minister Jurzyca). Poukázal som na to, že práve v oblasti školstva je naša občianska spoločnosť ešte stále „nedovyvinutá”, že v nej pretrváva malý záujem o vzdelávanie, apatia a presvedčenie, že štát je jediný oprávnený a schopný poskytovať vzdelávanie. Prítomnému […]