Skip to content
Archive of posts filed under the Číslo na zamyslenie category.

Iba 14 % učiteľov na ZŠ sú muži

Podľa aktuálnych údajov ÚIPŠ učí v tomto školskom roku na slovenských základných školách 30 195 učiteľov, z toho 25 982 žien a iba 4 213 mužov. Prílišná feminizácia nášho základného a stredného školstva je dlhodobý a dobre známy problém. Napriek tomu považujeme za potrebné z času na čas ho pripomínať a poukazovať na jeho negatívne dôsledky. Z údajov OECD vyplýva, že nejde o slovenské […]

Juhokórejskí stredoškoláci sa učia aj 16 hodín denne

Denník SME nedávno uverejnil článok Jána Žilinského, bývalého lektora na Kyungpook National University v Daegu (Južná Kórea). Popisuje v ňom mimoriadne tvrdú prípravu juhokórejských stredoškolákov na Soo­neung – prijímacie skúšky na vysokú školu. Tento náročný test trvajúci od 8.40 do 17.35 hod (!) sa píše naraz v celej krajine a rozhoduje o budúcnosti mladých ľudí. „Vyučovanie na stredných […]

Učiteľ v ZŠ u nás zarába 44,6 % priemernej mzdy vysokoškoláka

Téme nízkych miezd slovenských učiteľov sme sa doposiaľ v DOBREJ ŠKOLE príliš nevenovali. Nebolo to preto, že by sme snáď odmeňovanie učiteľov považovali za dostatočné. Práve naopak: podhodnotenie učiteľov nám pripadá také evidentné, že nevidíme veľký zmysel vo vŕšení ďalších údajov a argumentov. Keďže však v čase prípravy tohto čísla zároveň prebiehajú prípravy na veľký štrajk, vybrali […]

Dieťa nevzdelaných rodičov má 8-krát nižšie šance na vysokoškolské vzdelanie

Ktoré faktory majú najväčší vplyv na to, akým človekom sa v dospelosti staneme? Dedičnosť? Prostredie? Zámerné pôsobenie rodičov a školy? Číslo z nadpisu naznačuje, že v našich podmienkach je vplyv rodinného prostredia (alebo dedičnosti?) stále mimoriadne silný. Napriek tomu, že všetky deti prechádzajú viac-menej rovnakou školou, vo výsledku pozorujeme pomerne silnú predestináciu jedným faktorom – vzdelaním rodičov. Ak […]

Koľko ľudí je u nás negramotných?

V rubrike Číslo na zamyslenie uverejňujeme zaujímavé údaje o školstve a vzdelávaní. Tentoraz sme si vybrali číslo, ktoré je zaujímavé aj tým, že ho, zdá sa, nikto nepozná. Na otázku, aká je na Slovensku miera negramotnosti, totiž nik nevie dať spoľahlivú odpoveď. Ten údaj sa jednoducho oficiálne nezisťuje. Ak si myslíte, že ani nie je […]