Skip to content
Archive of posts filed under the Číslo na zamyslenie category.

Ministerstvo školstva chce školám kúpiť tablety za 39 miliónov eur

Príslušná verejná súťaž bola vyhlásená vo Vestníku pre VO č. 159/2013 z 15. augusta. Pokračuje tak nezmyselná prax veľkých centrálnych nákupov všetkého možného pre školy, ktorá je trestuhodným plytvaním prostriedkov a z ktorej majú skutočný úžitok najmä tí, ktorí príslušné tovary vyrábajú a tí, ktorí ich ministerstvu predávajú. V popise inkriminovanej zákazky sa možno dočítať, že […]

Test z matematiky nezvládlo 20,6 % českých maturantov

Na jar 2013 sa v Českej republike po druhýkrát konali celoštátne maturitné skúšky obdobné tým, ktoré máme u nás. O prekvapenie sa postaralo 31 187 maturantov, ktorí si vybrali písomný test z matematiky. Viac ako 20 % z nich totiž test nezvládlo – „prepadli“ a maturitnú skúšku budú musieť opakovať. Na doplnenie ešte uveďme niekoľko relevantných skutočností: […]

„Učí nás 13 učiteľov, z nich asi traja k nám majú bližší vzťah“

Slová z nadpisu zazneli z úst Alexandry Štellmachovej, kapitánky víťazného tímu počas prezentácie na slovenskom finále súťaže Prezentiáda. Témou bol Ideálny učiteľ. Keď o ňom žiaci hovorili, že by sa mal o svojich žiakov zaujímať a mať k nim bližší, priateľský vzťah, trochu smutne skonštatovali, že realita je často odlišná a doložili to svojou vlastnou skúsenosťou. Aj keď […]

28,5 % absolventov stredných odborných škôl končí rovno na úradoch práce

Toto nelichotivé číslo pochádza z najnovšej štúdie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Realita však je, ako to už býva, komplexnejšia a nemožno ju charakterizovať jediným číslom. Miera úspešnosti absolventov SOŠ pri hľadaní zamestnania výrazne kolíše v závislosti od regiónu, odboru i konkrétnej školy. Je prirodzené, že v krajoch s vysokou mierou nezamestnanosti majú aj čerství absolventi SOŠ […]

Chlapci majú zo SJL priemernú známku 2,69, dievčatá 2,07

Údaje z nadpisu pochádzajú z testovania KOMPARO organizovaného spoločnosťou EXAM testing, na ktorom sa v novembri 2012 zúčastnilo 20 652 deviatakov zo 734 škôl. Ide o známky na koncoročnom vysvedčení v ôsmom ročníku. Uvedený rozdiel je veľmi výrazný a vzhľadom na veľkosť vzorky aj štatisticky významný. A podľa nášho názoru je významný nielen štatisticky, ale predovšetkým pedagogicky. Tí, ktorí by ho […]