Skip to content
Archive of posts filed under the Slová pod lupou category.

Bifľujú sa vaši žiaci?

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „ukoňovaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého […]

Preč s príkladmi a cvičeniami!

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali nasledovať, napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme […]

Schola

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, záhaľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle […]

Neopravujme, hodnoťme!

Ako človek s dominantnou ľavou hemisférou sa často zamýšľam nad významom slov, ktoré používame. Tentokrát chcem upriamiť vašu pozornosť na slovné spojenie „opraviť písomku, test, esej…” Dokonca vás chcem vyzvať, aby ste ako učitelia tieto slová už nikdy nevypustili z úst. Prečo? Pretože „opraviť” možno iba niečo, čo je pokazené, nefunkčné, nesprávne. Toto slovo potvrdzuje […]

Prázdniny

Prečo sa vlastne „prázdniny“ nazývajú „prázdniny“? Možno preto, lebo sú počas nich prázdne školy. Alebo preto, že na ich konci majú žiaci celkom prázdne hlavy… Možno to slovo pochádza z ruského „prazdnik“ = sviatok. Tomu by zodpovedalo aj anglické „holidays“ (od „holy days“, čiže sväté, sviatočné dni). To bude ono, pretože ich príchod oslavujú všetci […]