Skip to content
Archive of posts filed under the O Testovaní 9 category.

V Testovaní 9 sa podvádza

Situácia sa opakuje každý rok v apríli. NÚCEM zverejní výsledky Testovania 9, ktoré obsahujú jasné dôkazy, že sa v tomto testovaní pomerne masívne podvádza. Napriek tomu NÚCEM vždy zdôrazňuje, že všetko prebieha regulárne a v poriadku. Nie je to pravda. Nevieme posúdiť, či pracovníci NÚCEMu vo svojich vlastných grafoch dôkazy podvádzania nevidia alebo o nich […]

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny. Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 […]

Ktosi tu nerozumie princípom testovania

Na tlačovej konferencii k výsledkom tohtoročného Testovania 9 opakovane zaznela informácia, že deviataci sa oproti vlaňajšku zlepšili. Sám minister školstva uviedol že „v matematike sa zlepšili o viac ako 7 %”. Po ministrovi to ešte zopakovala riaditeľka NÚCEMu. Na pochybovačnú otázku istého novinára potvrdila, že skutočne ide o zlepšenie a dokonca odhadovala jeho možné príčiny. […]

56-percentná úspešnosť deviatakov je vlastne výborný výsledok

V predošlom blogu som sa venoval medializovaným komentárom k výsledkom celoslovenského testovania deviatakov a poukázal som na odborné chyby v niektorých hodnoteniach či názoroch. Dnes sa na výsledky pozrieme z iného hľadiska. Vo svojom podrobnom rozbore testov, použitých v rámci Testovania 9, som sa snažil vysvetliť, prečo žiadny test nemôže byť zároveň dobrým monitorovacím (t. […]

Aké výsledky testovania deviatakov by sme vlastne mali očakávať?

Medializované komentáre k výsledkom deviatackých testov spôsobili, že sa z môjho blogu stalo školenie o problematike testov. Tým, ktorých to nezaujíma, sľubujem, že dnes túto „trilógiu“ ukončím a budem sa zasa chvíľu venovať stráviteľnejším témam.  V predchádzajúcom príspevku som sa snažil vysvetliť, prečo by optimálny prijímací (t. j. rozlišovací) test mal mať obťažnosť zhruba na […]