Skip to content
Archive of posts filed under the O výchove category.

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (1.)

V týchto dňoch si pripravujem svoje rozprávanie na Letnú školu PYTAGORAS, kde sa chystám hovoriť o projekčnom dotazníku Víta Hejného. Vít Hejný (1904 – 1977) bol pre mňa najväčším pedagógom, ktorý kedy na Slovensku žil a pôsobil. Dlhé roky bol učiteľom matematiky, ekonomických predmetov a cudzích jazykov na Obchodnej akadémii v Martine. Bol však tiež […]

Emócie a škola

Emócie sú hnacím motorom nášho života. Má a potrebuje ich každý. Aj zdanlivo chladného vedca, ktorý je navonok zameraný iba na svoju vedu, poháňajú zvedavosť, vzrušenie, radosť z objavu, ctižiadostivosť, túžba byť prvým, byť najlepším… Líšime sa od seba iba tým, kto ich ako dáva najavo, kto ich ako dokáže mať „pod kontrolou“, resp. kto im […]

Bifľujú sa vaši žiaci?

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „ukoňovaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého […]

10 tipov, ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy so žiakmi

Dobré vzťahy so žiakmi sú nesmierne dôležité. Nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. Dôležité sú najmä preto, že podstatne zvyšujú šance učiteľov naplniť výchovné a vzdelávacie ciele, ktoré si v škole kladú. Chceme žiakov zaujať a čo najviac ich zo svojho predmetu naučiť? Ak máme so žiakmi dobré vzťahy, je omnoho pravdepodobnejšie, že […]

Majú učitelia vychovávať žiakov?

Návštevníci istého internetového portálu mali nedávno možnosť klásť on-line otázky ministrovi školstva. Jednu položil zjavne nahnevaný učiteľ. Poukazoval na problémy s nedisciplinovanými žiakmi a násilím, ktorého v školách pribúda. Jeho príspevok obsahoval okrem iného aj otázku: „Prečo majú učitelia vychovávať žiakov?” Z kontextu bolo zrejmé, že má pocit, že to pedagógom neprináleží. Že ich úlohou je […]