Skip to content
Archive of posts filed under the O výchove category.

Donútenie alebo dohoda – na čom má byť založená škola?

Existujú dva druhy spoločenských inštitúcií: jedny sú založené na donucovaní, druhé na dohode. Skúsme nad oboma druhmi trochu porozmýšľať. Možno pri tom pochopíme všeličo o problémoch dnešnej školy. Donucovacích inštitúcií (filozof Ivan Illich ich nazýva tiež manipulatívnymi či totálnymi inštitúciami) už v modernej spoločnosti nie je veľa, ale nejaké ešte predsa len potrebujeme. Typickými príkladmi […]

Domáce vzdelávanie a historická pamäť

Zdanlivo neškodný a okrajový návrh dvoch poslancov KDH na rozšírenie možností domáceho vzdelávania vyvolal v uplynulých týždňoch nečakane živú a emotívnu diskusiu (najmä medzi pedagógmi). Téme sa budeme podrobnejšie venovať aj v decembrovom čísle DOBREJ ŠKOLY v rubrike Pre a proti. Tu by som sa chcel vyjadriť iba k jednému argumentu odporcov, ktorý zaznieva čoraz častejšie a s čoraz […]

Ako by ste reagovali vy?

Už dávnejšie sme v časopise DOBRÁ ŠKOLA plánovali spustiť rubriku, v ktorej by sme diskutovali o rôznych problémových situáciách, ktoré sa skutočne stali niektorému z čitateľov na hodine a hľadali spoločne najvhodnejší spôsob, ako by mal učiteľ v danej situácii reagovať. Keď som si včera prečítal príspevok istej učiteľky na Facebooku (reagovala v ňom na […]

Pozor na „vedľajšie účinky“ školy

Keď posudzujeme kvalitu škôl, väčšinou sledujeme, či sa im darí dosahovať vopred stanovené ciele. Často však pritom zabúdame, že škola vplýva na žiakov nielen spôsobmi, ktoré sme si vopred naplánovali, ale aj mnohými ďalšími, ktoré si ani neuvedomujeme. Platí to najmä o vplyve na názory, postoje a hodnotové rebríčky žiakov. Tieto „skryté efekty“ školského vzdelávania […]

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (2.)

V prvej časti textu som stručne predstavil Projekčný dotazník Víta Hejného a naznačil, že ide o silný nástroj, ktorý môže učiteľovi, ktorý s ním vie pracovať, výrazne pomôcť pri výchovnom pôsobení na žiakov. Keďže tu nie je priestor na zachádzanie do väčších detailov, iba stručne spomeniem niektoré (z desiatok) aspektov, ktoré si pri rozbore dotazníka […]