Skip to content
Archive of posts filed under the O výchove category.

Literárna cesta do hlbín žiakovej duše

Na jeseň 2012 uzrel svetlo sveta slovenský preklad knihy Daniela Pennaca Trápenia so školou. Na jeho vydanie sa podujalo Artforum, ktoré priam programovo vyhľadáva kvalitné rukopisy, na vydanie ktorých by mnohé iné vydavateľstvá nenašli (najmä z ekonomických dôvodov) odvahu. Škola je však témou, ktorá sa dotýka takého veľkého množstva ľudí (detí aj dospelých), že v tomto […]

Detská práca, umelé detstvo a škola

Pri pohľade na podobné fotografie máme pocit, že musia byť z veľmi dávnej doby. Táto je v skutočnosti stará iba asi 100 rokov, čo z historického hľadiska vôbec nie je tak veľa. A hoci nám už dnes samotná myšlienka detskej práce pripadá zavrhnutia hodná, ešte v roku 1860 pracovala v Británii polovica detí vo veku od 5 […]

Motivovať a viesť k zodpovednosti za seba (poznámky k projektu Trieda 9. A)

Nezáujem žiakov o učenie je od začiatku jednou z nosných tém, ktoré sa vinú televíznym príbehom deviatej A. V úvode druhej časti sa od komentátora dozvedáme, že „Deviataci občianskej výchove nerozumejú, nebaví ich a považujú ju za zbytočnú.“ Aj od samotných žiakov opakovane zaznievajú výpovede ako „Nebaví ma to.“ „Nezaujíma ma to.“ a zďaleka sa […]

Škola ako GPS – úvahy o jednej metafore (2.)

Tento text je skrátenou podobou prednášky, ktorú som predniesol 16. marca na konferencii Učíme pre život v Poprade. Vyšiel tiež v 7. čísle časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Jeho prvú časť si môžete prečítať tu. Videozáznam prednášky bude onedlho dostupný na portáli www.ucimeprezivot.sk. Je príprava na život potrebná? Možno sme tieto úvahy mali začať ešte fundamentálnejšou otázkou: je […]

Škola ako GPS – úvahy o jednej metafore (1.)

Tento text je skrátenou podobou prednášky, ktorú som predniesol 16. marca na konferencii Učíme pre život v Poprade. Vyšiel tiež v 7. čísle časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Jeho druhú časť si môžete prečítať tu. Videozáznam prednášky bude onedlho dostupný na portáli www.ucimeprezivot.sk. Ako tému tohtoročnej konferencie Učíme pre život zvolili organizátori z neziskovej organizácie Indícia metaforu „škola […]