Skip to content
Archive of posts filed under the O učiteľoch category.

Fínske školstvo – náš vzor?

Fínske školstvo na seba upútalo pozornosť celého sveta opakovanými skvelými výsledkami žiakov v testoch PISA. Aj keď by sme nemali výsledky týchto (ani ktorýchkoľvek iných) testov absolutizovať, bližší pohľad ukázal, že fínsky školský systém je skutočne v mnohom inšpiratívny a unikátny a že spomínané dobré výsledky v testoch PISA sú iba akýmsi (nezámerným) “vedľajším produktom” […]

Motivovať a viesť k zodpovednosti za seba (poznámky k projektu Trieda 9. A)

Nezáujem žiakov o učenie je od začiatku jednou z nosných tém, ktoré sa vinú televíznym príbehom deviatej A. V úvode druhej časti sa od komentátora dozvedáme, že „Deviataci občianskej výchove nerozumejú, nebaví ich a považujú ju za zbytočnú.“ Aj od samotných žiakov opakovane zaznievajú výpovede ako „Nebaví ma to.“ „Nezaujíma ma to.“ a zďaleka sa […]

Neviete, čo si predsavziať? Ponúkam niekoľko tipov.

Príchod nového roka je tradične obdobím, kedy si ľudia dávajú rôzne predsavzatia, čo všetko vo svojom živote zásadne zmenia. Budem menej fajčiť, piť, pracovať, budem viac cvičiť, venovať sa rodine, usmievať sa na manžela, na šéfa, nebudem biť deti, budem všetkým pomáhať… Prečo to robíme práve 1. januára? Ťažko povedať, z astronomického hľadiska by sa […]

Písať či nepísať – to je otázka

Keď chcete verejne písať (napr. na vlastnom blogu), musíte mať o čom a musíte mať pre koho. Keď som koncom mája spúšťal svoju stránku www.burjanoskole.sk, mal som pocit, že obe podmienky sú splnené. Hlavu som mal plnú námetov a pred sebou „cieľovú skupinu“ viac ako 60 000 učiteľov. Dnes, po polroku, je na mojom webe […]

Spoľahliví otroci

Slovo pedagóg pochádza z gréckeho παιδαγωγός (paidagógós). Toto označenie patrilo v starovekom Grécku najspoľahlivejším otrokom, ktorých úlohou bolo strážiť správanie a chrániť morálku mladých chlapcov z bohatých rodín. Kým mladíci nedospeli, nesmeli bez svojho paidagóga opustiť dom. Ten ich vonku (napríklad po ceste do školy a zo školy) chránil pred kontaktom s hétérami (prostitútkami) a pred inými […]