Skip to content
Archive of posts filed under the O učiteľoch category.

Učiteľ, ktorý objavil matematika

Myslíte si, že učiteľ v 8. ročníku základnej školy môže predurčiť životnú dráhu žiaka? Ja si to nemyslím, ja to viem. V septembri 1972 sa začal môj siedmy rok na ZŠ na Duklianskej ulici v Bratislave. Na matematiku sme dostali nového učiteľa – Samuela Brnáka. Bol to starý pán, krátko pred dôchodkom, pomerne prísny, ale matematike […]

Školstvo je konzervatívny kolos prepojený na záujmové skupiny

Keď ma oslovila redaktorka z časopisu Plus7dní, priznám sa, že som chvíľu váhal, či do toho ísť. Nakoniec som sa rozhodol postaviť sa výzve čelom. Posúďte sami, ako to dopadlo. (V tlačenom vydaní to vyšlo už 19. septembra, ale na webe to sprístupnili až teraz). Školstvo je konzervatívny kolos prepojený na záujmové skupiny   Formát […]

Budúcich učiteľov pripravuje 29 fakúlt

Ak by sme mali identifikovať slabé články nášho vzdelávacieho systému, vysokoškolská príprava učiteľov by v ich zozname nemohla chýbať. Jedným z dôvodov jej nízkej kvality je nepochybne aj jej rozdrobenosť medzi neuveriteľných 29 fakúlt (!) na 12 vysokých školách. Toto číslo sa javí na slovenské pomery ako celkom neprimerané. Jedným z jeho logických dôsledkov je „súboj” týchto fakúlt […]

Literárna cesta do hlbín žiakovej duše

Na jeseň 2012 uzrel svetlo sveta slovenský preklad knihy Daniela Pennaca Trápenia so školou. Na jeho vydanie sa podujalo Artforum, ktoré priam programovo vyhľadáva kvalitné rukopisy, na vydanie ktorých by mnohé iné vydavateľstvá nenašli (najmä z ekonomických dôvodov) odvahu. Škola je však témou, ktorá sa dotýka takého veľkého množstva ľudí (detí aj dospelých), že v tomto […]

Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

Svätý Ján Krstiteľ de la Salle (1651 – 1719), zakladateľ rehole Školských bratov, sformuloval koncom 17. storočia dvanásť cností dobrého učiteľa. Podľa neho sú to vážnosť, mlčanlivosť, pokora, opatrnosť, múdrosť, trpezlivosť, zdržanlivosť, tichosť, horlivosť, bdelosť, zbožnosť a veľkodušnosť. Priznám sa, že keď som sa s týmto zoznamom prvýkrát stretol, neurobil na mňa najlepší dojem. Netrúfam […]