Skip to content
Archive of posts filed under the O súťažiach category.

Žiacke vedomostné súťaže – pomáhajú alebo škodia?

V tej či onej forme sa venujem organizovaniu žiackych súťaží viac ako 25 rokov. Za ten čas som si otázku z nadpisu kládol mnohokrát. Uvažujem o tom najmä vtedy, keď sa stretnem s negatívnym názorom na podobné súťaže. Tu je päť najčastejších námietok proti súťažiam: Námietka 1: Náš trhovo orientovaný kapitalistický svet je už vo svojej podstate prehnane a nezdravo […]

Ako rozumieť výsledkom medzinárodných olympiád

Niekoľkokrát za rok prebehnú médiami kratučké správy o úspechoch našich žiakov na medzinárodných olympiádach a o medailách, ktoré z nich doviezli. Správy väčšinou končia konštatáciou, že naše školstvo napriek všetkému stále dokáže produkovať špičky. Keďže verejnosť nepozná pravidlá medzinárodných olympiád, len ťažko môže podobné informácie interpretovať. Tento text chce byť akýmsi „rýchlokurzom“ o medzinárodnej matematickej […]

O testoch, kurzoch a súťažiach

Rozhovor pre časopis Pán Učiteľ. Vyšlo v septembri 2006. Autorky textu: Renata Majková a Viera Dršková. Radi by sme našim čitateľom predstavili spoločnosť EXAM testing a jej aktivity. Mohli by ste na úvod stručne opísať, čo je ťažiskom vašej práce? Spektrum našich činností je dnes už pomerne široké. Historicky prvou aktivitou EXAM-u boli kurzy prípravy na […]