Skip to content
Archive of posts filed under the O riadení rezortu category.

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej

V uplynulých 20 rokoch bolo potrebné výrazne investovať do platov učiteľov, do školstva (to nie je to isté!) a celý vzdelávací systém zásadne zreformovať. Ani jedna doterajšia vláda, žiaľ, nebola dosť osvietená, aby to pochopila a zrealizovala. Teraz sa nám ten naakumulovaný dlh vracia veľmi nešťastným spôsobom: verejnú diskusiu o stave vzdelávania plne ovládla téma platov, […]

Štát bude dotovať Učiteľské noviny sumou 1,634 milióna eur

Pred niekoľkými týždňami bolo po zhruba dvojročnej prestávke obnovené vydávanie Učiteľských novín. Za ich obsah zodpovedá Štátny inštitút odborného vzdelávania, tlačiť a distribuovať ich bude tlačiareň Versus. Náklad vyše 20 000 ks bude bezplatne distribuovaný do viac ako 2 000 škôl. Na tom všetkom by nebolo nič zvláštne, nebyť šokujúco vysokej sumy (1,634 milióna eur), ktorú za […]

Budúcich učiteľov pripravuje 29 fakúlt

Ak by sme mali identifikovať slabé články nášho vzdelávacieho systému, vysokoškolská príprava učiteľov by v ich zozname nemohla chýbať. Jedným z dôvodov jej nízkej kvality je nepochybne aj jej rozdrobenosť medzi neuveriteľných 29 fakúlt (!) na 12 vysokých školách. Toto číslo sa javí na slovenské pomery ako celkom neprimerané. Jedným z jeho logických dôsledkov je „súboj” týchto fakúlt […]

Priemerný počet žiakov v triede na základnej škole v SR je 18,7

Počty žiakov v triedach sú často diskutovanou témou. Učitelia poukazujú na to, že preplnené triedy sťažujú individuálny prístup k žiakom a znižujú tak kvalitu vzdelávania. Pre objektívnosť však treba povedať, že medzinárodné štúdie žiadnu koreláciu medzi veľkosťou tried a výsledkami žiakov nepotvrdzujú. Typickým „protipríkladom” sú ázijské krajiny, ktoré aj napriek vysokým počtom žiakov v triedach obsadzujú v komparatívnych testovaniach tradične […]

Vzdelávanie nie je iba škola

Často počuť názor, že mladí ľudia potrebujú získať kvalitné vzdelanie, aby sa dobre uplatnili na trhu práce. Jedným dychom sa zvykne dodávať, že práve preto je nutné konečne niečo urobiť pre skvalitnenie nášho školstva. Ak vám táto implikácia pripadá správna, usvedčuje vás tak trochu z myslenia hodného minulého storočia. Dokazuje totiž, že ešte stále máte […]