Skip to content
Archive of posts filed under the O klíme školy category.

Motivovať a viesť k zodpovednosti za seba (poznámky k projektu Trieda 9. A)

Nezáujem žiakov o učenie je od začiatku jednou z nosných tém, ktoré sa vinú televíznym príbehom deviatej A. V úvode druhej časti sa od komentátora dozvedáme, že „Deviataci občianskej výchove nerozumejú, nebaví ich a považujú ju za zbytočnú.“ Aj od samotných žiakov opakovane zaznievajú výpovede ako „Nebaví ma to.“ „Nezaujíma ma to.“ a zďaleka sa […]

Donútenie alebo dohoda – na čom má byť založená škola?

Existujú dva druhy spoločenských inštitúcií: jedny sú založené na donucovaní, druhé na dohode. Skúsme nad oboma druhmi trochu porozmýšľať. Možno pri tom pochopíme všeličo o problémoch dnešnej školy. Donucovacích inštitúcií (filozof Ivan Illich ich nazýva tiež manipulatívnymi či totálnymi inštitúciami) už v modernej spoločnosti nie je veľa, ale nejaké ešte predsa len potrebujeme. Typickými príkladmi […]

Škola nie je Disneyland!

Jedným z vážnych problémov súčasnej školy (a nielen na Slovensku) je zlyhávanie motivácie. Mnohých žiakov nedokážeme zaujať ani presvedčiť, že školské vzdelávanie je zmysluplnou, dôležitou a pre život užitočnou aktivitou. Keď na to vo svojich prednáškach a textoch upozorňujem, občas sa stretávam s reakciami učiteľov, ktorí sa problémom motivácie odmietajú zaoberať. Poukazujú na to, že […]

Čo majú znamenať tie známky?

Viacerí z vás asi videli kreslený vtip zo školského prostredia, ktorý v týchto dňoch koluje po Facebooku: Na oboch obrázkoch sa rozčúlení rodičia pýtajú: „Čo majú znamenať tie známky?“ Rozdiel je v tom, že v roku 1969 sa obracajú na svojho zúfalého syna, pričom učiteľka je takpovediac „na koni“, zatiaľ čo v roku 2009 sa […]

Pozor na „vedľajšie účinky“ školy

Keď posudzujeme kvalitu škôl, väčšinou sledujeme, či sa im darí dosahovať vopred stanovené ciele. Často však pritom zabúdame, že škola vplýva na žiakov nielen spôsobmi, ktoré sme si vopred naplánovali, ale aj mnohými ďalšími, ktoré si ani neuvedomujeme. Platí to najmä o vplyve na názory, postoje a hodnotové rebríčky žiakov. Tieto „skryté efekty“ školského vzdelávania […]