Skip to content
Archive of posts filed under the O testoch category.

Pomýlené počty

V televízii som zachytil správu, že ministerstvo uvažuje o zavedení celoplošného testovania žiakov z angličtiny. Nasledovalo vyjadrenie istého učiteľa, ktorý to označil za zbytočné mrhanie peniazmi a vyzval ministerstvo, aby prostriedky radšej použilo na zvýšenie platov učiteľov. Nuž, počítajte so mnou: celoplošné testovanie môže stáť povedzme 300 000 eur ročne. Učiteľov je približne 60 000, […]

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny. Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 […]

Za zlé výsledky v testoch PISA môžu naše rozprávky!

V týchto dňoch všetci nariekajú nad neslávnymi výsledkami našich žiakov v medzinárodných testoch PISA. Vyšlo v nich najavo, že slovenské deťúrence majú problémy s čítaním s porozumením, matematikou i s prírodovednými predmetmi. Zodpovední horúčkovito hľadajú, kde sa stala chyba. Ja to viem. Kým sa nezmenia rozprávky, s ktorými vyrastajú naše deti, ich výsledky v testoch […]

Ktosi tu nerozumie princípom testovania

Na tlačovej konferencii k výsledkom tohtoročného Testovania 9 opakovane zaznela informácia, že deviataci sa oproti vlaňajšku zlepšili. Sám minister školstva uviedol že „v matematike sa zlepšili o viac ako 7 %”. Po ministrovi to ešte zopakovala riaditeľka NÚCEMu. Na pochybovačnú otázku istého novinára potvrdila, že skutočne ide o zlepšenie a dokonca odhadovala jeho možné príčiny. […]

Ako by sme mali porovnávať školy?

Žijeme v dobe plnej súťaží, rebríčkov, porovnávania. Či sa nám to páči alebo nie, tento trend preniká aj do oblasti školstva a vzdelávania. A nielen u nás. Vo svete sú pravidelne zverejňované rôzne globálne rebríčky univerzít, organizujú sa medzinárodné porovnávacie testovania žiakov (napr. PISA). Slovenské vysoké školy si pomaly (a niektoré s veľkou nevôľou) zvykajú […]