Skip to content
Archive of posts filed under the O testoch category.

Merajme, ale s mierou

Veľa nechýbalo a toto číslo by nebolo načas odišlo do tlače. Zapríčinil to NÚCEM, ktorý zorganizoval konferenciu, na ktorej som strávil tri dni. Téma konferencie bola výsostne aktuálna: Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy. O týchto otázkach by sa zišlo niekoľko konferencií ročne, nie jedna za päťročnicu. Tu je pár postrehov, ktoré ma (ako starého […]

Test z matematiky nezvládlo 20,6 % českých maturantov

Na jar 2013 sa v Českej republike po druhýkrát konali celoštátne maturitné skúšky obdobné tým, ktoré máme u nás. O prekvapenie sa postaralo 31 187 maturantov, ktorí si vybrali písomný test z matematiky. Viac ako 20 % z nich totiž test nezvládlo – „prepadli“ a maturitnú skúšku budú musieť opakovať. Na doplnenie ešte uveďme niekoľko relevantných skutočností: […]

NeoPISAteľná povrchnosť

3. decembra zverejnilo OECD výsledky štúdie PISA 2012. Len niekoľko hodín neskôr mi zazvonil telefón a prvý novinár chcel moje stanovisko k výsledkom. Presnejšie, chcel počuť nejaké vysvetlenie, prečo sa naši žiaci tak „prepadli“. Stanovisko som mu neposkytol a snažil som sa mu vysvetliť, že štyri „tučné“ materiály s výsledkami (verejne dostupné na www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm) majú […]

Juhokórejskí stredoškoláci sa učia aj 16 hodín denne

Denník SME nedávno uverejnil článok Jána Žilinského, bývalého lektora na Kyungpook National University v Daegu (Južná Kórea). Popisuje v ňom mimoriadne tvrdú prípravu juhokórejských stredoškolákov na Soo­neung – prijímacie skúšky na vysokú školu. Tento náročný test trvajúci od 8.40 do 17.35 hod (!) sa píše naraz v celej krajine a rozhoduje o budúcnosti mladých ľudí. „Vyučovanie na stredných […]

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […]